top of page

Montse Mejia

San Luis Potosi, Mexico

Montse Mejia
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

1

333.19

0

284.2

Maria Jose Vargas

Buenos Aires, Argentina

Maria Jose Vargas
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

3

191.79

13.75

152.54

Natalia Mendez

Buenos Aires, Argentina

Natalia Mendez
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

4

178.04

12.74

138.79

Paola Longoria

Monterrey, Mexico

Paola Longoria
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

5

165.3

0

145.9

Samantha Salas

Monterrey, Mexico

Samantha Salas
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

5

165.3

43.4

145.9

Carla Munoz

Santiago, Chile

Carla Munoz
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

7

121.9

5.55

109.65

Kelani Lawrence

Norfolk, VA, USA

Kelani Lawrence
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

8

116.35

13.3

96.95

Brenda Laime

Cercado, Bolivia

Brenda Laime
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

9

103.05

14.85

90.8

Gaby Martinez

Guatemala City, Guatemala

Gaby Martinez
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

10

88.2

3.5

74.45

Hollie Scott

San Antonio, TX, USA

Hollie Scott
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

11

84.7

4.5

84.7

Jessica Parrilla

San Luis Potosi, Mexico

Jessica Parrilla
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

12

80.2

3.7

67.95

Michelle Key

Tempe, AZ, USA

Michelle Key
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

13

76.5

3.22

76.5

 LPRT Doubles Rankings 

bottom of page