Lexi York

Milwaukie, OR, USA

Lexi York

32

Rank

Total Points

35.00

Advantage

0.00

Season-To-Date

35.00