Longoria, Paola

Monterrey, Mexico

Longoria, Paola

01

Rank

Total Points

1,544.00

Advantage

955.50

Season-To-Date

844.00