Longoria, Paola

Monterrey, Mexico

Longoria, Paola

01

Rank

Total Points

1,320.00

Advantage

811.50

Season-To-Date

620.00