Mejia, Montse

Monterrey, Mexico

Mejia, Montse

03

Rank

Total Points

548.50

Advantage

7.00

Season-To-Date

473.50