Mejia, Montse

Monterrey, Mexico

Mejia, Montse

10

Rank

Total Points

228.50

Advantage

24.00

Season-To-Date

153.50