Mendez, Natalia

Buenos Aires, Argentina

Mendez, Natalia

06

Rank

Total Points

427.00

Advantage

49.50

Season-To-Date

274.00