Mendez, Natalia

Buenos Aires, Argentina

Mendez, Natalia

04

Rank

Total Points

345.50

Advantage

11.50

Season-To-Date

192.50