Perez, Montse

San Luis Potosi, Mexico

Perez, Montse

40

Rank

Total Points

18.75

Advantage

0.00

Season-To-Date

18.75