York, Lexi

Milwaukie, Oregon

York, Lexi

38

Rank

Total Points

31.25

Advantage

6.25

Season-To-Date

0.00