top of page

Montse Mejia

San Luis Potosi, Mexico

Montse Mejia
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

1

271.96

0

186.22

Paola Longoria

Monterrey, Mexico

Paola Longoria
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

3

200.54

47.5

132.15

Samantha Salas

Monterrey, Mexico

Samantha Salas
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

3

200.54

0

132.15

Maria Jose Vargas

Buenos Aires, Argentina

Maria Jose Vargas
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

5

153.04

13.75

94.39

Natalia Mendez

Buenos Aires, Argentina

Natalia Mendez
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

6

139.29

42.34

80.64

Kelani Lawrence

Norfolk, VA, USA

Kelani Lawrence
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

7

96.95

7.65

58.15

Brenda Laime

Cercado, Bolivia

Brenda Laime
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

8

89.3

13

64.8

Carla Munoz

Santiago, Chile

Carla Munoz
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

9

76.3

8

59.15

Gaby Martinez

Guatemala City, Guatemala

Gaby Martinez
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

10

68.3

2.15

40.8

Jessica Parrilla

San Luis Potosi, Mexico

Jessica Parrilla
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

11

66.15

0.85

41.65

Hollie Scott

San Antonio, TX, USA

Hollie Scott
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

12

65.3

2

45.9

Angelica Barrios

Santa Cruz, Bolivia

Angelica Barrios
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

13

63.3

0

38.8

 LPRT Doubles Rankings 

bottom of page