top of page

Montse Mejia

San Luis Potosi, Mexico

Montse Mejia
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

1

333.19

150.54

333.19

Paola Longoria

Monterrey, Mexico

Paola Longoria
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

3

182.65

0

182.65

Samantha Salas

Monterrey, Mexico

Samantha Salas
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

3

182.65

8.71

182.65

Maria Jose Vargas

Buenos Aires, Argentina

Maria Jose Vargas
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

5

173.94

13.75

173.94

Natalia Mendez

Buenos Aires, Argentina

Natalia Mendez
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

6

160.19

29.14

160.19

Carla Munoz

Santiago, Chile

Carla Munoz
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

7

131.05

18.85

131.05

Brenda Laime

Cercado, Bolivia

Brenda Laime
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

8

112.2

15.25

112.2

Kelani Lawrence

Norfolk, VA, USA

Kelani Lawrence
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

9

96.95

12.25

96.95

Hollie Scott

San Antonio, TX, USA

Hollie Scott
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

10

84.7

5.3

84.7

Cristina Amaya

Cali, Colombia

Cristina Amaya
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

11

79.4

0

79.4

Maria Paz Riquelme

Cali, Colombia

Maria Paz Riquelme
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

11

79.4

2.9

79.4

Michelle Key

Tempe, AZ, USA

Michelle Key
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

13

76.5

2.05

76.5

 LPRT Doubles Rankings 

bottom of page