top of page

Montse Mejia

San Luis Potosi, Mexico

Montse Mejia
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

2

208.33

22.29

48.99

Samantha Salas

Monterrey, Mexico

Samantha Salas
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

3

186.04

2.31

39.25

Alexandra Herrera

Guadalajara, Jalisco, Mexico

Alexandra Herrera
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

4

183.73

50.96

48.99

Natalia Mendez

Buenos Aires, Argentina

Natalia Mendez
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

5

132.77

28.72

19.4

Erika Manilla

Centinnial, CO, USA

Erika Manilla
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

6

104.05

11.08

19.4

Valeria Centellas

Buenos Aires, Argentina

Valeria Centellas
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

7

92.97

5.3

13.75

Kelani Lawrence

Norfolk, VA, USA

Kelani Lawrence
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

8

87.67

1.43

12.25

Brenda Laime

Cercado, Bolivia

Brenda Laime
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

9

86.24

3.29

19.4

Maria Jose Vargas

Buenos Aires, Argentina

Maria Jose Vargas
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

10

82.95

14.68

19.4

Hollie Scott

San Antonio, TX, USA

Hollie Scott
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

11

68.27

0.62

12.25

Jessica Parrilla

San Luis Potosi, Mexico

Jessica Parrilla
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

12

67.65

6.53

12.25

Carla Munoz

Santiago, Chile

Carla Munoz
Rank
Total Points
Advantage
Season-To-Date

13

61.12

0.58

13.75

 LPRT Doubles Rankings 

bottom of page