top of page

Naomi Ros

San Antonio, TX, USA

Naomi Ros

Rank

18

Total Points

162.25

Advantage

11.25

Season-To-Date

162.25

bottom of page