top of page

Naomi Ros

San Antonio, TX, USA

Naomi Ros

Rank

22

Total Points

98

Advantage

30.5

Season-To-Date

63.75

bottom of page